weblogo.png

STENFONDET

Fondets mål er å gi en avkastning på minst 2x sammenliknet med Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) gjennom investering i gamblingprodukter med lav til middels høy risiko. 

Fondet må ikke forveksles med et indeksfond og sammenlikningen mot OSEBX er kun ment som en referanse.

Fondets startverdi (poeng): 100

Fondets nåværende verdi (poeng): 108,55

Verdiendring siste dag: + 4,1247 %

Verdiendring siste uke: + 8,5500 %

Verdiendring siste måned: + 8,5500 %

Oppdateres etter endt handelsdag. Sist oppdatert 12.03.2020 Kl. 10:38

fond1.PNG